>

Trenutni poredak čitača na Olimpijadi čitanja 2023!
svi razredi / 1. razred / 2. razred / 3. razred / 4. razred

rofi
35mata.pozder88@gmail.com
rofi
22orkahr@gmail.com
rofi
21dodo@olimpijadacitanja.org
rofi
21ipaska038@gmail.com
rofi
20ina.sikicbobetic@gmail.com
rofi
17lola.glavic@gmail.com
rofi
7ivana.papp@gmail.com
rofi
6davidklanackc@gmail.com
rofi
5diana.jones49495@gmail.com
rofi
4josipa.p88@gmail.com
rofi
4Paula.lovasic@gmail.com
rofi
4vesna.stojanovski@yahoo.com
rofi
3ana.stauber@skole.hr
rofi
3anelej222@gmail.com
rofi
2emakodric72@gmail.com
rofi
2matea.rosic01@gmail.com
rofi
1damir@pikant.hr
rofi
1kaplar.sonja@gmail.com
rofi
1Lucija.kragl@skole.hr
rofi
1mrvica.novak@inet.hr
scroll to top